Stipendieresan till Norge tog oss också till MaihaugenNorge_maihaugen-flyttat hus

Besöket på Maihaugen var minst lika spännande och fantastiskt som besöket på Norsk Folkemuseum.

Bland annat fick vi höra om deras arbete med att flytta en större villa i ett stycke, -under en enda natt! Museet beslutade i juli att huset skulle flyttas till museet men först efter semestertider startade själva projektet. På ungefär två månaders tid gjordes planeringen och natten till den 29e september genomfördes flytten. NRK, Norges public service television, var på plats och rapporterade under natten. Det finns en film på deras hemsida som visar hur arbetet gick till.

Förutom att besöka husets nya plats så fick vi läras oss en massa om hur de jobbar med förvaltningen och dokumentationen av deras byggnader. I deras verksamhet finns många beröringspunkter som knyter an till vår verksamhet på Skansen, vilket gav upphov till en rad intressanta, roliga och givande samtal.

/SandraNy vecka och ny resaKnappt hade vi hunnit smälta resan till Den Gamle By i Århus fören det var dags för ytterligare en resa. Jag och Marianne, tillsammans med Cilla och Hasse från Bygg- och Fastighetsavdelningen, tilldelades tidigare i år Nordiska museets och Skansens vänförenings resestipendium. Det är ett stipendium som anställda vid institutionerna kan söka för att få möjligheten att kompetensutvecklas och fördjupa sig genom resor, studiebesök och kurser. Ett väldigt generöst och uppskattat stöd som berikar oss på individnivå men ger såklart en positiv effekt på verksamheten i stort.

Men var är vi? Och varför?

IMG_6096

Idag är vi i Oslo! Vi har varit hela dan på Norsk Folkemuseum, hos deras Bygningsantikvarisk avdeling. Till skillnad från oss har de en avdelning där de samlat den antikvariska och hantverksmässiga kompetensen under samma tak, och som enkom ansvarar för friluftsmuseets kulturhistoriska byggnader. Vi har framför allt jämfört hur våra organisationer är uppbyggda, hur vi arbetar med förvaltnings- och dokumentationsfrågor och pratat om hantverkarens roll i restaureringsprocessen. Vi hoppas att vi kan lägga grunden till ett fortsatt och fördjupat samarbete kring byggnadshantverk och antikvariska frågor genom att träffas och diskutera organisation, arbetsmetoder, förmedlingsformer och pågående projekt.

Imorgon fortsätter besöket och till kvällen åker vi vidare till Lillehammer och Maihaugen!