Möbler i förvandling

Boktryckarbostaden återinvigdes under sensommaren 2012 och det finns fortfarande en massa spännande att berätta om det vi gjorde i samband med gestaltningen av miljön.

Möbelgruppen på plats i Boktryckarbostaden. Foto: Tomas Wiedersheim-Paul

Möbelgruppen på plats i Boktryckarbostaden. Foto: Tomas Wiedersheim-Paul

För nyinredning av salen i Boktryckarbostaden förvärvades en möbelgrupp. Möbelgruppen består av sex förmaksstolar, en förmakssoffa och ett par taburetter. Stolarna har stoppade fasta sitsar, taburetterna har stoppade lösa sitsar och soffan har stoppad fast rygg och sits med fasta stoppade gavlar. Vid förvärvet hade samtliga möbler en klädsel från 1900-talet. Alla delar renoverades av en tapetserare, Birkastans tapetserarbutik, och fick nytt tyg. Inför omklädning fanns en önskan att utifrån tillgängligt material rekonstruera ett tapetserararbete från tiden 1840-talet. Äldre exempel på stoppningsarbeten på möbler studerades och utifrån inhämtad kunskap byggdes en modern version av en tidsenlig stoppning upp i möblerna till Boktryckarbostaden. Det är intressant att notera att det finns en stor variation kring vad för material som har brukats i stoppningen. Valet av material är är troligen mycket präglat av var i landet tapetserararbetet utförts. Det visade sig svårt att få tag i den typ av träspån som identifierats i äldre stoppningar och substitutet fick bli träull. Vidare har inte den nya träullen blandats upp med växtmaterial som träspånet i de äldre stoppningarna. För sitsarna har ingen elancrin brukats utan endast tagel ovan på grundstoppningen. Materialet i de olika vävarna i sitsarna är uteslutande lin. Delar av de äldre sitsarnas stoppning bevarades under de nya materialen. Läs rapport om arbetet här.

/Johan

Dags att sätta upp innanfönster!

Nu börjar kallare vindar svepa in över vårt avlånga land och det är dags att sätta in innanfönster. När vi gjorde omgestaltningen av Boktryckarbostaden 2012 upptäckte vi dock att det saknades innanfönster där. Så vi fick helt enkelt göra nya. Först gjordes ett kulturhistoriskt underlag utifrån bild- och textstudier, sedan togs ett förslag fram anpassat just för Boktryckarbostaden. Nedan kan ni läsa utdrag ur den rapport som byggnadsantikvarien Andreas Lindblad skrev 2012:

”Fönster hade tidigt i historien bara ytterbågar. Innanfönster tillkom under 1700-talets senare del i högreståndsmiljöer och fick under 1800-talet allt större spridning. Vid århundradets senare del var det vanligare att bostadsrummen hade innanfönster. Till en början blev de insatta i karmar som inte var avsedda för innanfönster, vilket visar sig genom att karmarna saknar falsar för innanfönster och att infästningen har lösts med stift in i karmsidan (se Byggförlaget 1998).

I och med projektet att omgestalta Boktryckarbostaden har frågan om innanfönster kommit upp. När byggnaden kom till Skansen tillverkades nya fönster, småspröjsade med 6 rutor i varje luft. Dessa ersatte de fönster som huset hade innan flytten på gatufasaden, vilka bestod av lufter med två rutor i varje. På ett äldre foto kan man dock se att de småspröjsade fönstren fanns mot gården. Troligen har dessa fönster stått som förlaga till de nya som kom till efter flytten. Inget av detta finns dock belagt i arkivmaterial eller uppmätningar.

"Gården vid Södermannagatan 10. Nuv. Södermannagatan 12" Foto: Stockholmskällan,  Salin, Kasper (1856-1919) CC-BY-SA

Innergården på Boktryckarbostadens ursprungliga plats. ”Gården vid Södermannagatan 10. Nuv. Södermannagatan 12” Foto: Stockholmskällan, Salin, Kasper (1856-1919) CC-BY-SA

Utifrån studerat bakgrundsmaterial skulle det vara möjligt att (den fiktiva) familjen som bor i Boktryckarbostaden hade innanfönster. Vi utgår från att fönsterglaset fortfarande var ett dyrt material, därför använder man sig fortfarande av småspröjsade rutor. Modellen, profileringen och spröjsindelningen är lika befintliga fönster som finns i bostaden. Dock är själva bågen smäckrare. Två stift fästs i respektive båges karmsida. Fönstren ska inte ha någon skruv eller dylikt vid mittposten utan står endast med stiften (lika konstruktionen i Kryddboden på Skansen).”

Så fort innanfönstrena i Boktryckarbostaden är uppsatta delar vi en bild på det, ihop med andra innanfönster på Skansen.

/Sandra