Stipendieresan till Norge tog oss också till MaihaugenNorge_maihaugen-flyttat hus

Besöket på Maihaugen var minst lika spännande och fantastiskt som besöket på Norsk Folkemuseum.

Bland annat fick vi höra om deras arbete med att flytta en större villa i ett stycke, -under en enda natt! Museet beslutade i juli att huset skulle flyttas till museet men först efter semestertider startade själva projektet. På ungefär två månaders tid gjordes planeringen och natten till den 29e september genomfördes flytten. NRK, Norges public service television, var på plats och rapporterade under natten. Det finns en film på deras hemsida som visar hur arbetet gick till.

Förutom att besöka husets nya plats så fick vi läras oss en massa om hur de jobbar med förvaltningen och dokumentationen av deras byggnader. I deras verksamhet finns många beröringspunkter som knyter an till vår verksamhet på Skansen, vilket gav upphov till en rad intressanta, roliga och givande samtal.

/Sandra