Ett axplock av de innanfönster som är på plats

Förra veckan berättade jag om Andreas Lindblads förstudie för att tillverka nya innanfönster till Boktryckarbostaden. Detta skedde i samband med att miljön renoverades och fick en helt ny gestaltning och berättelse. På bilden längst ner, till höger, kan vi se fönstret i förmaket med de nytillverkade innanfönstret monterat. Innanfönster är dock något svåra att fota inifrån. Det blir lätt mycket motljust. Hoppas ni ändå kan ana hur de ser ut. Lägg märke till att innanfönstren har lika många småspröjsade rutor som de vanliga fönstren. På samma bild, till vänster, är ett annat innanfönster på Skansen, hos bonden i Älvrosgården. Det innanfönstret har ingen spröjsindelning. Efter att ha tagit del av materialet som togs fram till Boktryckarbostaden förra året funderar jag på om bonden i Härjedalen hade råd med innanfönster med så stora glasrutor? Ja, det får vi fundera på den gång vi eventuellt gör en omgestaltning av Älvrosgården.

Vadd och mossa mellan innanfönster i Statarlängan. I den vänstra lägenheten använder familjen vitmossa som dekorerades med nypon. I den högra lägenheten har familjen Carlsson vadd. Foto: Sandra Åberg

Vadd och mossa mellan innanfönster i Statarlängan. I den vänstra lägenheten används vitmossa som dekorerats med nypon. I den högra lägenheten används vadd. Foto: Sandra Åberg

Mellan innanfönstren kan man lägga olika material, som vi visar exempel på i Statarlängan, se bilden ovan. För att läsa mer om varför man använt innanfönster i Sverige, läs mer på vår hemsida HÄR.

Innanfönster i Älvrosgården och Boktryckarbostaden med olika spröjs. Foto: Sandra Åberg

Innanfönster i Älvrosgården och Boktryckarbostaden med olika spröjs. Foto: Sandra Åberg

/Sandra

Dags att sätta upp innanfönster!

Nu börjar kallare vindar svepa in över vårt avlånga land och det är dags att sätta in innanfönster. När vi gjorde omgestaltningen av Boktryckarbostaden 2012 upptäckte vi dock att det saknades innanfönster där. Så vi fick helt enkelt göra nya. Först gjordes ett kulturhistoriskt underlag utifrån bild- och textstudier, sedan togs ett förslag fram anpassat just för Boktryckarbostaden. Nedan kan ni läsa utdrag ur den rapport som byggnadsantikvarien Andreas Lindblad skrev 2012:

”Fönster hade tidigt i historien bara ytterbågar. Innanfönster tillkom under 1700-talets senare del i högreståndsmiljöer och fick under 1800-talet allt större spridning. Vid århundradets senare del var det vanligare att bostadsrummen hade innanfönster. Till en början blev de insatta i karmar som inte var avsedda för innanfönster, vilket visar sig genom att karmarna saknar falsar för innanfönster och att infästningen har lösts med stift in i karmsidan (se Byggförlaget 1998).

I och med projektet att omgestalta Boktryckarbostaden har frågan om innanfönster kommit upp. När byggnaden kom till Skansen tillverkades nya fönster, småspröjsade med 6 rutor i varje luft. Dessa ersatte de fönster som huset hade innan flytten på gatufasaden, vilka bestod av lufter med två rutor i varje. På ett äldre foto kan man dock se att de småspröjsade fönstren fanns mot gården. Troligen har dessa fönster stått som förlaga till de nya som kom till efter flytten. Inget av detta finns dock belagt i arkivmaterial eller uppmätningar.

"Gården vid Södermannagatan 10. Nuv. Södermannagatan 12" Foto: Stockholmskällan,  Salin, Kasper (1856-1919) CC-BY-SA

Innergården på Boktryckarbostadens ursprungliga plats. ”Gården vid Södermannagatan 10. Nuv. Södermannagatan 12” Foto: Stockholmskällan, Salin, Kasper (1856-1919) CC-BY-SA

Utifrån studerat bakgrundsmaterial skulle det vara möjligt att (den fiktiva) familjen som bor i Boktryckarbostaden hade innanfönster. Vi utgår från att fönsterglaset fortfarande var ett dyrt material, därför använder man sig fortfarande av småspröjsade rutor. Modellen, profileringen och spröjsindelningen är lika befintliga fönster som finns i bostaden. Dock är själva bågen smäckrare. Två stift fästs i respektive båges karmsida. Fönstren ska inte ha någon skruv eller dylikt vid mittposten utan står endast med stiften (lika konstruktionen i Kryddboden på Skansen).”

Så fort innanfönstrena i Boktryckarbostaden är uppsatta delar vi en bild på det, ihop med andra innanfönster på Skansen.

/Sandra