Flytta hus hör till det ovanliga

Större delen av det som utgör friluftsmuseets byggnadsbestånd är äldre kulturhistoriska hus som flyttats till Skansen, de första redan så tidigt som under 1890-talet då museet grundades. Idag är det dock ovanligt att hus flyttas hit till Skansen, framför allt för att det är ont om plats och att många kulturhistoriska byggnader är skyddade idag. De senast hitflyttade husen är två kolonistugor från Tantolunden i Stockholm, -små, behändiga och lätta att placera på området.

Här på Skansen kan det ibland upplevas som om tiden stått still sedan husen flyttats hit. Men väl på museets område har husen flyttats runt flitigt under åren som gått. Allra senast har vi flyttat på kornladan från Nusnäs som står i älghägnet. Älgarna får ett bättre hägn och det kommer byggas en publikplats i anslutning till hägnet, i samband med detta behövde kornladan flyttas något för att ge plats åt nytt staket och nya stolpar. Ladan kommer i fortsättningsvis att fungera som älgstall.

Nusnäsladan, som fungerar som älgstall, på sin nya plats.

Nusnäsladan, som fungerar som älgstall, på sin nya plats.

Det är en ålderdomlig timmerbyggnad, en enkellada med tröskgolv och förvaring för säd och halm. På dörren finns årtalen 1665 och 1671 ristats in och på en dörrgåt 1809. Det finns väldigt lite dokumenterat om Nusnäsladan. I en rapport från 2007 finns det uppgifter om att Sigurd Erixson uppmärksammade ladan 1926 i samband med en fältundersökning ledd av Nordiska museet.

Nusnäsladan på sin ursprungliga plats på Bengtsgården i Nusnäs, söder om Mora, Dalarna, 1926. Foto: Ola Bannbers, för Nordiska museet.

Nusnäsladan på sin ursprungliga plats på Bengtsgården i Nusnäs, söder om Mora, Dalarna, 1926. Foto: Ola Bannbers, för Nordiska museet.

Ge det ålderdomliga huset en tanke nästa gång du besöker älgarna!

/Sandra

Besiktning pågår

Under 2014–2015 utför Skansens byggnadsantikvarier och snickare en besiktning av samtliga 195 kulturhistoriska byggnader på Skansen. Syftet är att skaffa oss kunskap om alla byggnaders status och hur vi bäst ska se till att husen mår bra långt in i framtiden. Efter besiktningen tar vi fram ett åtgärdsförslag till varje objekt. Därefter prioriterar vi de mest akuta arbetena. Varje åtgärd utförs sedan med de traditionella material och metoder som byggnaden är uppförd i. Här finns det såklart mycket att göra då flera av husen på Skansen har flera hundra år på nacken.

Marianne och Olof mäter syllramen under härbret från Tjärnmyra vid Delsbogården. Foto: Boel Melin

Marianne och Olof mäter syllramen under härbret från Tjärnmyra vid Delsbogården. Foto: Boel Melin

Roger kollar in konstruktionen i Glömmingekvarnen från Öland. Foto: Boel Melin

Roger kollar in konstruktionen i Glömmingekvarnen från Öland. Foto: Boel Melin

Så ser ni några klängandes, hängandes och mätandes så vet ni vad vilka vi är.
Kom gärna och ställ frågor när ni ser oss!

/Boel och Marianne