Följ gästhantverkarstipendiet!

Ni som följer projektet om Tottieska gården kanske minns att vi tidigare berättat om att en av våra snickare, Olof Appelgren, fått stipendium av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet kopplat till det snickeriarbete som utförs inom projektets ramar och mer specifikt tillverkning av svängda profiler.

Förutom att försöka ta reda på hur de svängda profilerna från 1770-talet är framställda ska Olof också dokumentera hantverksprocessen kring nytillverkningen av de svängda profiler som behövs till de nya rummen på Tottieska gården. Detta kommer Olof göra löpande i en egen blogg.  Där kommer han bland annat redogöra för tankar och idéer om tillverkningsmetod, verktyg och materialval. Självklart kommer vi på Antikvariebloggen följa Olofs bloggande med spänning och skriva om hans arbete här också. Vi kommer länka vidare till Olofs blogg ”Svängda profiler” och de inlägg vi skriver som handlar om just gästhantverkarstipendiet hittar du under vår tagg ”Svängda profiler”.

/Sandra

Snickarverkstaden på Tottieska gården

Arbetet med snickerierna sker i en för projektet upprättad verkstad på övervåningen i Tottieska gården. Förutom närheten till rummen som ska inredas finns det en annan fördel; avståndet till snickerimaskinerna är långt. Det är inte möjligt att frestas att gå till bandsågen! En följd av det, sa snickaren Philip Duniec, är att man blir lite extra varsam, eftersom ett fel kan bli ödesdigert. Det är inte roligt att flera dagars arbete kanske måste göras om, bara för att man inte tänkte efter ordentligt, eller slarvade med koncentrationen. En ganska intressant erfarenhet som kanske delvis kan förklara den känsla av skicklighet, omsorg och noggrannhet som snickerierna på Tottieska gården ger.

Olof vid en av bänkarna.

Olof vid en av bänkarna.

För att få en bra arbetsställning har snickarbänkarna sänkts. Dagens snickarbänkar är inte gjorda för handhyvling! De är alldeles för höga, snickarbänkarna på Totties har fått nya underreden, som är 12 cm lägre än de underreden bänkarna hade innan.

Snickarbänkarna är placerade så att det naturliga ljuset kommer in från fönstren. Vi har förstärkt ljuset med moderna bygglampor också, men vi fick några intressanta perspektiv på historiska snickarverkstäder och ljuskällor av snickaren o forskaren Roald Raenmalmo när han var på besök. Snickarbänkarna var historiskt sett, om möjligt, förstås placerade intill ett fönster. Gärna så att ljuset kom in från sidan och arbetsstycket kunde ses i släpljus. Ibland kunde någon ytterligare ljuskälla finnas.

Här finns två intressanta inlägg med bilder på historiska snickarverkstäder. Bloggen heter Hyvelbenk och har snickarbänkar som fokus. Ett tips för den specialintresserade!

/Marianne

 

Även denna vecka tipsar boknörden om böcker som finns tillgängliga på nätet, många med fina bilder och äldre tryck. Oftast är det också upphovsrättfritt material. Bilderna nedan är t.ex. lånade från Peter C. Welshs Woodworking Tools 1600-1900 (2008):

Till vänster: Joseph Moxon, 1703. Mitten: Denis Diderot, 1769. Till höger: Thomas Martin, 1813.

Till vänster: Joseph Moxon, 1703. Mitten: Denis Diderot, 1769. Till höger: Thomas Martin, 1813. Klicka på bilden för att få se en större version.

Joseph Moxons Mechanick exercises : or, The doctrine of handy-works tredje utgåva från 1703 finns digitaliserad av University of Michigan.

Om man gillar fogar av olika saker är ett modernare verk av Willian Fairham Woodwork joints: How they are Set Out, How Made and Where Used från 1927 också ett hett tips.

/Sandra

 

Tottieska gårdens snickeriprojekt i ett internationellt perspektiv

Skansen har blivit inbjudna till Norge för att prata om snickeriprojektet på Tottieska gården! Tillsammans med en rad av norska kulturmiljöinstitutioner har Norsk Folkemuseum samordnat en stor kongress:

Bygningsvernkongressen – en møteplass rundt håndverket

Bygningsvern 2014Bygningsvernkongressen arrangeres ved Norsk Folkemuseum i Oslo fra 3. til 5. september. Vi samler 300 fagfolk for å skape en møteplass hvor håndverkere, forskere, forvaltningen og undervisningen kan dele, lære av hverandre, diskutere, krangle litt og knytte gode kontakter. Vi håper å være med på å utvikle kulturminnevernet og legge til rette for gode samarbeid i fremtiden.

Skansens snickare Olof Appelgren ska prata om projektet, om varför vi gör som vi gör, vilka frågeställningar vi hade från början, vilka erfarenheter vi har dragit och vilka nya frågeställningar som uppstått under arbetets gång. Olofs föredrag är del av ett tema; ”Snekkerfagets utvikling” där de senaste rönen om 1700-talets snickarhantverk ska redovisas. Jätteroligt!

/Marianne

Praktikanter på Tottieska gården!

bygSedan en dryg vecka tillbaka är våra två praktikanter på plats: Karolina Olsson och Kristoffer Frederiksen,
från Bygghantverksprogrammet på Göteborgs universitet.
De går andra året på sin utbildning och gör sin praktik här på Skansen. Under drygt tre veckor arbetar de tillsammans med Skansens snickare Olof Appelgren med att kopiera
och nytillverka ramverkssnickeri till de nya rummen på Tottieska gården.

k
Originalen till de dörrblad, bröstningssnickerier och foder som ska kopieras är från 1770-talet och Tottieska malmgården när den stod på sin plats på Södermalm i Stockholm. När de fantastiska inredningarna från 1770-talet skänktes till Nordiska museet och Skansen på 1930-talet, skänktes även snickeridelar från rum som aldrig återskapades på Skansen. Dessa används som förlagor till snickerierna i de rum på övervåningen som nu kommer att inredas. Vid nytillverkningen används metoder, verktyg och material som användes på 1770-talet. Arbetet är ett led i Skansens arbete med att bevara byggnadshantverket, i just detta fall inredningssnickerier.

Praktikfilm

Här kan du se en film som visar hur arbetet går till!

/Marianne

Arbete pågår!

360-hyvling2

Nu smiter ljud från sågning och hyvling ut genom fönstren på Tottieska gården! På övervåningen har inretts en snickarverkstad där en av Skansens snickare, tillsammans med två praktikanter från Bygghantverksprogrammet vid Göteborgs universitet, precis har dragit igång tillverkningen av alla de dörrblad, bröstningspaneler, lister och fönsternischboaseringar som ska sättas upp när de tidigare oinredda rummen på övervåningen ska inredas i enlighet med 1770-talets ideal och metoder. Arbetet ingår i ett större utvecklingsprojekt av Tottieska gården. Har du möjlighet, kom förbi under helgen! Varje heltimme kl 11-16, båda dagarna,  genomförs en visning av huset och arbetena. Kom hit o träffa byggnadsantikvarien som berättar om Tottieska gården och utvecklingsprojektet i stort, och träffa hantverkarna som visar och berättar om arbetet med att ta fram inredningssnickerier med handverktyg!

På vår youtube-kanal visar vi en teaser på vad ni kan tänkas få se under helgens program tillsammans med några sekvenser från en workshop som vi haft om hyvling med Hantverkslaboratoriet.

På vår youtube-kanal visar vi en teaser på vad ni kan tänkas få se under helgens program tillsammans med några sekvenser från en workshop som vi haft om hyvling med Hantverkslaboratoriet.

/Marianne