Skansen inreder en lokal för vård av träföremålKulturhistoriska avdelningen startar upp en ny praktisk verksamhet för vård av träföremål i samlingarna. I en befintlig byggnad på området skapas en ny verkstad för praktisk vård och konservering.

I det här huset finns bland annat vår kulturhistoriska verkstad.

I det här huset finns bland annat vår kulturhistoriska verkstad och omklädningsrum för Zoologiska avdelningen. Det är bara verkstadsdelen som omfattas av förändringarna som ska göras.

Skansen har under vintern rekryterat en finsnickare/konservator för att förbättra förvaltningen av de kulturhistoriska miljöerna. I samma lokal inreds även möjligheter för fotografering och dokumentation av föremål i samlingarna.

Redan 1998 gjordes ett förslag för att förbättra lokalen utifrån verksamhetens behov. Här är en modell gjord av dåvarande museitekniker Lasse P, med en extra påbyggd våning och en tillbyggnad. Så omfattande blir inte denna ombyggnation, det blir främst förändringar invändigt.

Redan 1998 gjordes ett förslag för att förbättra lokalen utifrån verksamhetens behov. Här är en modell gjord av dåvarande museitekniker Lasse P, med en extra påbyggd våning och en tillbyggnad. Så omfattande blir inte denna ombyggnation, det blir främst förändringar invändigt.

Den nya lokalen beräknas vara i bruk under hösten 2015.

/Johan och SandraStipendieresan till Norge tog oss också till MaihaugenNorge_maihaugen-flyttat hus

Besöket på Maihaugen var minst lika spännande och fantastiskt som besöket på Norsk Folkemuseum.

Bland annat fick vi höra om deras arbete med att flytta en större villa i ett stycke, -under en enda natt! Museet beslutade i juli att huset skulle flyttas till museet men först efter semestertider startade själva projektet. På ungefär två månaders tid gjordes planeringen och natten till den 29e september genomfördes flytten. NRK, Norges public service television, var på plats och rapporterade under natten. Det finns en film på deras hemsida som visar hur arbetet gick till.

Förutom att besöka husets nya plats så fick vi läras oss en massa om hur de jobbar med förvaltningen och dokumentationen av deras byggnader. I deras verksamhet finns många beröringspunkter som knyter an till vår verksamhet på Skansen, vilket gav upphov till en rad intressanta, roliga och givande samtal.

/Sandra