En hundraåring

I år är det 100 år sedan Skansen reste en gran för ringlek invid julmarknaden.

Årets julgran på Bollnästorget

Årets julgran på Bollnästorget

”I slutet av november 1912, när förberedelserna pågingo under högtryck, kom tanken på att resa en julgran på dansbanan att dansa omkring. Sedermera riksantikvarien Bernhard Salin, som då var Nordiska museets styrelseman, tillfrågades, och löfte erhölls om en stor gran ” bara man kunde vara fullt säker på att den stagades betryggande och ej utgjorde någon som helst risk för barnen”. Stark blåst blev den gången ett hinder, men följande år gick det så mycket bättre. Förslagställaren ville ej ha elektriska ljus första gången, och det blev blickstilla, så att vaxstapelns små lågor brunno lugnt och klart. Ett tiotal ringleksbarn klädda till tomtar, hjälpte till att ta upp sången och sätta fart på dansen. Först bildades en liten tveksam ring av några småttingar, men efter en kort stund var det två ringar innanför varandra, och snart dansade en munter skara i alla åldrar förnöjd över att på detta trevliga sätt kunna hålla sig varma efter att kanske frusit om fötterna vid den belägrade bröd och perpparkaksstånden”.

Ur “Skansens julmarknad trettio år”, Laura Stridberg, Skansens Nyheter 1933.

Och med den lilla tillbakablicken önskar vi en God Jul och ett Gott Nytt år.

/Antikvariska enheten

Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas. Obligatoriska fält är märkta *