En bortglömd modernistisk pärla på Skansen

I ungefär 60 år fanns det elefanter på Skansen. En del kanske fortfarande minns dem. De flyttade så sent som 1992 för att vår anläggning inte kunde anpassas efter rådande djurskyddslagar. Anläggningen de hade bott i, ritades av Holger Bloms arkitektkontor och uppfördes 1960. Idag bor det andra hyresgäster i huset, bland annat guereza-apor, och för att de ska trivas så bra som möjligt måste vi förändra något i anläggning. Där med blev vår byggnadsantikvarie Boel inkopplad för att lämna ett antikvariskt utlåtande om miljön. Idag är Elefanthuset en doldis, en ganska anonym byggnad, men med en spännande historisk och konstnärlig kontext som allt för sällan lyfts fram. Det uppfördes som en del i ett större komplex med anläggningar för bland annat apor, sälar och pingviner, allt i mönstergjuten eller brädgjuten armerad betong.

Så här skriver Boel i sitt utlåtande:

 ”Ansvarig arkitekt från kontoret var Lars Fries (1921-1987). Holger Blom (1906-1996) blev mest känd som stadsträdgårdsmästare i Stockholm och var under mer än 30 år den dominerande på området. Han var även arkitekten bland annat bakom Svampen på Stureplan, tunnelbanestationerna på Medborgarplatsen och Skanstull, strandpromenaden på Norrmälarstrand samt den numera rivna ”Rotundan” som byggdes som busstation vid Norra Bantorget. Holger Blom, som även engagerades i utbyggnaden av Slussen 1930, var en utpräglad funktionalist och ritade eleganta och stilrena byggnader som ofta utfördes i betong. Att Lars Fries jobbade i samma anda kan tydligt erfaras i Elefanthuset.”

Foto av Elefanthuset som finns i Arkitektur och Designcentrums samlingar.

Foto av Elefanthuset som finns i Arkitektur- och Designcentrums samlingar.

Genom enkla sökningar på nätet går det att hitta fina bilder på Elefanthuset då elefanterna fortfarande var en del av Skansens djurbestånd. Klicka på bilderna för att komma på Arkitektur- och Designcentrums bildposter på Digitalt Museum.
Jag har verkligen fått upp ögonen för Elefanthuset i samband med detta. Vad tycker ni? Spännande eller hur?!

Även denna bild finns i Arkitektur- och Designcentrums samling.

Även denna bild finns i Arkitektur- och Designcentrums samling.

/Sandra4 reaktion på “En bortglömd modernistisk pärla på Skansen

 1. Hej Dan, och stort tack för att du delar med dig om din kunskap och dina egna erfarenheter om Elefanthuset. Dina tillägg är högt uppskattade och det är väldigt roligt att du vill hjälpa oss att berätta mer om Skansens (och dess elefanters) historia. Det är särskilt intressant att du med din erfarenhet kan sätta Skansens elefanthus i en internationell kontext. Det visar verkligen att huset inte bara är en modernistiskt pärla till formen, utan även till funktionen. Åter igen, stort tack för ditt engagemang!
  /Sandra

 2. Jag vill gärna också komplettera uppgiften om att det hållits elefanter på Skansen i sextio år; efter forskning har jag hittat uppgifter om att på detta område det hållits elefanter minst sedan 1885, alltså hölls på området elefanter i över hundra år :

  Innan Skansen öppnade sina portar 1891, fanns på nedre området vid Skansens nuvarande huvudingång, Stockholms Tivoli, öppnad 1851, och som även hade en djurparksdel. Där föddes isbjörnar redan innan Skansen fanns, och där hölls, innan Skansen fått en enda museigård, elefanter. Den 29 april 1885 skriver en tidning:” Der får man städa en elefant, en struts, en kamel, en björn, spanska getter, borneo apor, m.fl. djur, hwilka Tivolibolaget inköpt för 12,000 kr. af Hagenbeck i Hamburg, den största menagerifirma i werlden.” Efter att Hazelius grundat Skansen, och tack vare den s.k. Grillska donationen införlivat det gamla tivoliområdet, så tog han närmast över en redan etablerad djurpark, där ett stort antal exotiska djurarter hölls, möjligen även elefanterna.

  De elefanter jag spårat hit hette Sheriff och Kongo, men Hagenbecks djurpark i Hamburg tycks också ha hyrt ut en grupp med dansare från Ceylon, och med dessa fyra elefanter, jag är fortfarande osäker på vilka år detta tilldrog sig.

 3. För mig, som Skansens sista elefantskötare, är det roligt att elefanthuset ges denna uppmärksamhet, för det är byggnaden verkligen värd. Färdigställd 1960, hade detta elefantstall för den tiden unika detaljer; dels den för ett elefanthus unika mängden av ljusinsläpp genom betongglasen, energibesparingen genom att luften som pumpades in i huset , värmdes på vägen av den utgående, in och utgående ventilationstrummor arrangerades tätt intill varandra, väggarna hade värme, och planlösningen för gödselhanteringen, med en undervåning där gödselcontainern stod. En lastbil drog sedan ut containern en gång i veckan, och tippade av gödseln ute på Djurgården. Lösningen var så modern i sin enkelhet, att den senare inte haft motstycke, vilket jag senare kunna konstatera efter att ha jobbat med elefanter i ett tiotal djurparker som konsult med elefanter i Europa.

  I stallgolvet fanns en järnlucka, som lätt öppnades, varpå halm och gödsel lätt sopades ner i gödselcontainern som stod under. Jämfört med i princip alla andra elefanthus i världen, där skötarna än idag sopar ihop gödsel i skyffel, lyfter denna till en skottkärra, och sedan fraktar gödseln till gödselstad någonstans, som man gjorde redan på medeltiden. Detta och andra detaljer får mig att tro att Holger Blom gärna samarbetade med personalen, i detta fallet Skansens mångårige skötare Sven Borg, eftersom inget annat elefanthus jag jobbat i, har varit så praktiskt utformat att det underlättat och tidsmässigt förkortat arbetstiden med de tråkigaste sysslorna. Höskullen, dit Hö och halm drogs upp med vinschar, låg ovanför stallet, så att man mycket lätt kunde slänga ner hö. Det tillsammans med gödselhanteringen följde en ovanlig princip, allt som kunde färdas neråt av gravitation, behövde ej mer lyftas upp av människors ryggar.

  Allt detta kan låta självklart, men det är tyvärr inte så. Av alla stall jag sedan sett byggas, inklusive Zürich elefanthus, mitt första resmål för studieresa 1985, har inget varit så modernt vad gäller förutsättningarna för det manuella arbetet, vilket i mina ögon gör elefanthuset på Skansen till världens modernaste, än idag. Det har mig veterligt bara kopierats en gång, när man byggde elefanthuset i Parken Zoo i Eskilstuna, nuvarande tigeranläggningen, omväl i något mindre skala.

  Efter att jag avskaffat daglig/nattlig uppkedjning av Skansens elefanter 1989, blev plötsligt Skansens elefanthus en av Europas tre första stall, där elefanter hölls lösa i box, istället för att bindas upp på rad. När Skansens elefanter avvecklades, vistades de i Europas största box, ett koncept som djurskyddsbestämmelserna ännu inte anpassats för.

Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas. Obligatoriska fält är märkta *