Mormorslöken blommar!

I våra kulturhistoriska miljöer finns inte bara döda ting som berättar om historien. Precis som djuren runt våra gårdar är gamla lantraser, så är också våra krukväxter av gamla historiska sorter. Just nu har ”Mormorslöken” börjat blomma. Det är vår äldsta fönsterkrinum. Exakt hur gammal den är vet vi inte, men enligt tidigare kollegors anteckningar så fanns den här på Skansen och var välväxt redan innan 1990. Så den har åtminstone 30 år på nacken. Mormorslöken har gett flera sidoskott som vi har tagit tillvara för att föröka den med. Den växer långsamt och blommar sällan, så den är sällsynt i blomsterhandeln nu för tiden. Just den här löken är idag så stor att den inte riktigt passar i något av våra hus, så den har fått pensioneras och frodas i ett rum där vi vinterförvarar alla våra krukväxter.

Fönsterkrinum är en lökväxt i amaryllisfamiljen och blomman påminner om en amaryllisstängel. Den är svagt rosa och doftar. Ursprungligen kommer växten från Sydamerika. Det finns flera arter av krinum och även olika sorters fönsterkrinum. Den var en populär rumsväxt under slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900.

Tidstypiska krukväxter är en viktig del i hur vi arbetar med gestaltningen av inomhusmiljöerna i våra hus och gårdar. I flera fall har vi arkivmaterial som beskriver precis vilka växter som fanns i huset när det begav sig. När vi inte har det, så utgår vi från populära växter under den tidsperiod och samhällsklass som huset representerar. Idag har Skansen inget ansvar för att bevara gamla krukväxter för framtiden. Det finns hos Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i POM – Programmet för odlad mångfald. Är du intresserad av att skaffa äldre krukväxtsorter kan du läsa mer om POM här. De har levande genbanker och fröbanker på olika ställen i landet.

/ Johanna, museassistent

 Mormorslöken - Fönsterkrinum. Blomstängeln skjuter upp direkt ifrån löken. Klockorna öppnas en i taget. När den inte blommar liknar den mer en liten palm.

Mormorslöken – Fönsterkrinum. Blomstängeln skjuter upp direkt ifrån löken. Klockorna öppnas en i taget. När den inte blommar liknar den mer en liten palm.