Renovering och förgyllning av spegellampetter

I samband med förnyelsen av Boktryckarbostaden i Skansens stadskvarter 2008 -2012 genomfördes några unika hantverksmoment för att återskapa en miljö från 1840-talet i skick såsom när den var ny. Att dokumentera dessa projekt var viktigt för att bevara kunskapen om föremålen, men också för att för att sprida information om gamla hantverkstekniker, vilket ingår i Skansens uppdrag. Ett av momenten var bland annat renovering och förgyllning av fyra antika spegellampetter till nyskick.

I samband med en kort grundkurs i dokumentär filmteknik vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Kulturvård, Hantverkslaboratoriet i Mariestad, under ledning av Anders Lundvang, fick jag möjlighet att sätta mig in hur man under olika tider har dokumenterat gamla hantverkstekniker. Jag fick också träffa många i dag aktiva hantverkare som själva vill utveckla sin förmåga att dokumentera sina arbeten med video. Genom inspiration, utbyte av erfarenheter och praktiska studier fick jag möjlighet att genomföra denna film åt Skansen.

Filmbild Förgyllning

Stockholms förgyllning och bildhuggeri AB fick i uppdrag att utföra projektet. Förgyllare Charlotte Nilsson och träbildhuggare Christer Björkman har välvilligt ställt upp för att pedagogiskt förklara förgyllningens olika moment och demonstrera hur de har arbetat för att återskapa nyskicket. Det är med stor glädje vi nu kan presentera denna video om renoveringen av spegellampetterna genom deras professionella hantverk.

/Tomas Wiedersheim-Paul

Om du vill lära dig mer om hur film tidigare har använts för att dokumentera hantverk och hur Hantverkslaboratoriet påbörjade deras arbete med dokumentation med film tipsar vi om Anette Lykke Lundberg artikel Filmdokumentation av Kulturvårdens hantverk ur Hantverkslaboratoriets antologi Hantverkslaboratorium från 2011. Hela boken går att läsa fritt online.

Det våras även på Antikvariska

Sarahs presentation om nya inslag i kursverksamhetens vårprogram. Foto: Sandra Åberg

Sarahs presentation om nya inslag i kursverksamhetens vårprogram. Foto: Sandra Åberg

Precis som våra kollegor på Park- och Trädgårdsavdelning så planerar vi för fullt för våren, speciellt gällande Skansen Hantverk & Slöjd. Idag på vårt avdelningsmöte presenterades vårprogrammet för kursverksamheten. Det var mycket positiva bifall och jag tror att Sarah lyckades värva några nya kursdeltagare. Jag är till exempel riktigt sugen på att delta i Pilflätningskursen i juni. Bandvävning låter också spännande. Jag har sån tur att jag fått äran att vara kursvärd då, så vem vet, -jag kanske kan vara bloggande kursvärd och ge en live-rapport direkt från kursen.

SHS Nyhetsbrev

Om du vill få det senaste nytt från Skansen Hantverk & Slöjd kan du prenumerera på Nyhetsbrev om hantverk & slöjd. Klicka på bilden så kommer du till det senaste numret. I nyhetsbrevets sidhuvud finns möjligheten att anmäla sig som prenumerant.

/Sandra

SHS logga

Möjligheternas Trädgård

Nu är även årets fröer och sommarblommor bestämda till Möjligheternas trädgård 2014. (se enkel skiss nedan)

Denna trädgård som anlades under Mångkulturåret 2006 har genomgått olika teman genom åren. Vi forsätter med samma tema som i fjol ”Trädgårdens Hantverk” även denna säsong.

Möj jpeg

Här kan man se vilka olika metoder och tekniker man använde sig av förr. För att tex skapa ett gott odlingsklimat kunde man plantera olika typer av vindskydd så som spaljeér och kardonger (låga häckar av tex päron eller äpple). Man anlade varmbänkar med stallgödsel för att snabbt få fram tidiga vårprimörer.

Så fort snön försvinner kommer ytterligare en ny trädgård att skapas på den yta där dasset är mellan Möjligheternas trädgård  och Kolonilotterna med temat Stadsodling.

Kort sammanfattning av de olika teman Möjligheternas trädgård genomgått.

År 2006/07  Mångkulturår med odlingar från bla Asien och Afrika

År 2008. Barnens trädgård. Fyra skolklasser träffades för att odla tillsammans bla Djurgårdsskolan.

År 2009/12. Tillgänglighetsanpassad trädgård. Trädgården fick sitt nuvarande namn ”Möjligheternas trädgård”

År 2013/14 Trädgårdens Hantverk.

/Mian

 

 

Huvudbaneret åter i Seglora kyrka

I fredags fick Seglora kyrka tillbaka sitt huvudbaner som varit på konservering. Kyrkan konserverar invändigt under 2013- 2014. Under vintern har en del av det lösa måleriet tagits in för konservering på atelje. Huvudbaneret är som sagt färdigt och hänger åter på sin plats. När året är slut kommer huvudbaneret finnas beskrivet på Digitalt Museum.Huvudbaner

Enligt Segloras inventarium från 1830 är detta Lars Hjulhammars vapen (1643-1685). Foto Johan Schuisky

Enligt Segloras kyrkas inventarium från 1830 är detta Lars Hjulhammars vapen (1643-1685). Inskriptionen i kartuschen är sedan länge borta, enligt uppgift av Sigurd Wallin 1918. Foto Johan Schuisky

Konservatorerna från Larsson Örnmark Målerifirma AB hjälper oss att hänga baneret på plats. Foto Johan Schuisky

Konservatorerna från Larsson Örnmark Målerifirma AB hjälper oss att hänga baneret på plats. Foto Johan Schuisky

Det är inte lätt att arbeta i skum belysning så vi är glad för den professionella hjälpen vi fick. Huvudbanerets nya skick upplevs bäst på plats. Foto Johan Schuisky

Det är inte lätt att arbeta i skum belysning så vi är glad för den professionella hjälpen. Huvudbanerets nya skick upplevs bäst på plats. Foto Johan Schuisky

/Johan och Sandra

Skogaholm 2014

Nu är planeringen för Skogaholms köksträdgård klar och fröerna är beställda.
En växt som vi får många frågor om på somrarna är Kardonen, få känner till den, det är en flerårig växt som är nära släkting till Kronärtskockan. I Sverige odlas den oftast som ettåring men vi har vintertäckt den med löv och gammalt växtmaterial så jag hoppas att den klarar sig över vintern! Den odlas främst för sina ätliga bladstjälkar men plantan kan bli väldigt stor och är även ett dekorativt inslag i trädgården.
Förra veckan var jag ute och skördade några purjolökar som stod kvar sedan i somras, det är så härligt att kunna ta tillvara på grönsaker även på vintern!
/Elin

Skogaholms köksträdgård 2014

Skogaholms köksträdgård 2014

Som ett förväntasfullt barn på julafton..

… känner jag mig just nu. Idag har vi fått en massa inslagna paket som vi måste hantera med största omsorg. Och än får vi inte öppna dem för att titta på innehållet. Men jag kan nog gissa mig till att det kommer skänka stor glädje. Jag vet nämligen vad som är i. Och det kommer ni få veta inom snar framtid också.

Ett mystiskt paket som väntar på att öppnas.

Ett mystiskt paket som väntar på att öppnas.

Jag passar på att ropa hej för att våra kollegor på Park- och Trädgårdsavdelningen skapat en egen kategori som de bloggar under.

/Sandra

Möbler i förvandling

Boktryckarbostaden återinvigdes under sensommaren 2012 och det finns fortfarande en massa spännande att berätta om det vi gjorde i samband med gestaltningen av miljön.

Möbelgruppen på plats i Boktryckarbostaden. Foto: Tomas Wiedersheim-Paul

Möbelgruppen på plats i Boktryckarbostaden. Foto: Tomas Wiedersheim-Paul

För nyinredning av salen i Boktryckarbostaden förvärvades en möbelgrupp. Möbelgruppen består av sex förmaksstolar, en förmakssoffa och ett par taburetter. Stolarna har stoppade fasta sitsar, taburetterna har stoppade lösa sitsar och soffan har stoppad fast rygg och sits med fasta stoppade gavlar. Vid förvärvet hade samtliga möbler en klädsel från 1900-talet. Alla delar renoverades av en tapetserare, Birkastans tapetserarbutik, och fick nytt tyg. Inför omklädning fanns en önskan att utifrån tillgängligt material rekonstruera ett tapetserararbete från tiden 1840-talet. Äldre exempel på stoppningsarbeten på möbler studerades och utifrån inhämtad kunskap byggdes en modern version av en tidsenlig stoppning upp i möblerna till Boktryckarbostaden. Det är intressant att notera att det finns en stor variation kring vad för material som har brukats i stoppningen. Valet av material är är troligen mycket präglat av var i landet tapetserararbetet utförts. Det visade sig svårt att få tag i den typ av träspån som identifierats i äldre stoppningar och substitutet fick bli träull. Vidare har inte den nya träullen blandats upp med växtmaterial som träspånet i de äldre stoppningarna. För sitsarna har ingen elancrin brukats utan endast tagel ovan på grundstoppningen. Materialet i de olika vävarna i sitsarna är uteslutande lin. Delar av de äldre sitsarnas stoppning bevarades under de nya materialen. Läs rapport om arbetet här.

/Johan