Kina på Skansen

Under 1700-talet fanns det en stor vurm för allt exotiskt. I Europa inspirerades människor av fjärran länders kulturer. Kina blev det land som framför andra kom att inspirera och påverka europeiska inredningar och konsthantverk. Influenserna från Kina resulterade i kineserier, en form av efterbildning av kinesisk konst. Det mest kända exemplet på kineseri i Sverige är Kina slott som ligger i parken vid Drottingholm slott på Lovön.

När Skansen på 1930-talet återuppförde en herrgård för att berätta om 1700-talet, valde man att inreda ett kinesiskt kabinett i en av hörnpaviljongerna.  Väggarna i rummet är klädda med oljemålade vävtapeter med motiv som skildrar fiktiva vardagscener från det fjärran Kina. De oljemålade vävtapeterna skulle kunna vara ett försök att imitera de dyrbara kinesiska lackarbeten som under 1700-talet importerades av de olika ostindiska kompanierna runt om i Europa.

Kinesiska kabinettet, Skogaholms herrgård

Kinesiska kabinettet, Skogaholms herrgård

Nu 1700-talet i digitalt format!

Nu när vårvärmen återigen tillåter arbete i herrgården Skogaholm passar vi på att genomföra ett välbehövligt dokumentationsarbete. Skogaholms herrgård uppfördes på Skansen i början på 1930-talet. Huvudbyggnaden hämtades från herrgårdsanläggningen Skogaholm i Närke medan flyglar och paviljonger som kompletterade miljön hämtades från olika delar av Sverige. Byggnaderna och omgivningen bildar tillsammans Skansens egna herrgårdsanläggning som berättar om 1700-talet.

Förberedelser inför fotografering av förmakets soffa. Skyddsöverdraget måste givetvis tas av!

Fotografering av förmakets soffa. Skyddsöverdraget måste givetvis tas av!

Varje föremål ska fotograferas, alla äldre katalogskort ska gås igenom och revideras och övrigt arkivmaterial ska ses över i förhoppning om att vi ska kunna skapa en gedigen helhetsbild av herrgårdens föremål.

Varför en antikvarisk blogg?

Den här delen av bloggen är en renodlad museiblogg, där Skansens antikvariska enhet berättar lite mer informellt om vårt arbetet som sker i och kring de kulturhistoriska miljöerna.

Här kommer vi främst att skriva om större och mindre arbeten, där du som läsare kan följa vår vardag här på Skansen från början till slut, med lite ovanliga bilder och historier om det som händer bakom lyckta dörrar. Skansen grundades redan 1891 och det finns mycket i arkiv, skrymslen och vrår som med tidens gång glömts bort. Vi gör nya upptäckter var och varannan dag, och det vill vi berätta om. Förutom att vi lär oss mer om det som funnits på Skansen länge, så tillför vi också mycket nytt. Genom gamla och nya historier kring föremål, byggnader, trädgårdar och hantverk, hur de relaterar till varandra och hur vi på Skansen förhåller oss till dem, hoppas vi kunna ge fördjupning och mervärde inför ditt nästa Skansenbesök.